dopuni.se

Cenovnik
Cena sata, pretplate i izgubljene baterije
Cena za svaki započeti sat                                                                                                     100 RSD
Maksimalna cena po danu                                                                                                    500 RSD
Cena izgubljene/nevraćene baterije (nakon 3 dana)                                                     3.500 RSD
Cena rentiranja baterije po danima
Cena rentiranja baterije za I dan
500 RSD
Cena rentiranja baterije za II dan
1.000 RSD
Cena rentiranja baterije za III dan
1.500 RSD