dopuni.se

Cenovnik

Cena sata, pretplate i izgubljene baterije

Cena za svaki započeti sat
100 RSD
Maksimalna cena po danu
500 RSD
Mesečna pretplata
4.000 RSD
Nedeljna pretplata
2.000 RSD
Cena izgubljene/nevraćene baterije (nakon 5 dana)
3.500 RSD

Cena rentiranja baterije po danima

Cena rentiranja baterije za I dan
500 RSD
Cena rentiranja baterije za II dan
1.000 RSD
Cena rentiranja baterije za III dan
1.500 RSD
Cena rentiranja baterije za IV dan
2.000 RSD
Cena rentiranja baterije za V dan
2.500 RSD