dopuni.se

Cenovnik

Cena sata, pretplate i izgubljene baterije

Cena za svaki započeti sat
90 RSD
Maksimalna cena po danu
450 RSD
Mesečna pretplata
4.000 RSD
Nedeljna pretplata
2.000 RSD
Cena izgubljene/nevraćene baterije (nakon 5 dana)
3.500 RSD

Cena rentiranja baterije po danima

Cena rentiranja baterije za I dan
450 RSD
Cena rentiranja baterije za II dan
900 RSD
Cena rentiranja baterije za III dan
1.350 RSD
Cena rentiranja baterije za IV dan
1.800 RSD
Cena rentiranja baterije za V dan
2.250 RSD