dopuni.se

USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI I ODREDBE

Osnovni podaci o Kompaniji Dubes d.o.o. Beograd

Adresa: Nehruova 75

11000 Belgrade

Matični broj 103102665

info@dopuni.se

info@dubes.rs

CENA

90 dinara po započetom satu. Maksimalno 450 dnevno. Ako se ne vrati u roku od 5 dana, naplaćujemo cenu po danu x5 dana, plus nadoknada za kupovinu od 1250 dinara. Ukupna naknada 3500 RSD (PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova).Za sva pitanja, podršku ili druge nedoumice kontaktirajte info@dopuni.se

KORIŠĆENJE USLUGE

Nakon registracije, korisnici bi trebalo da dodaju bankovnu karticu u aplikaciju. Klikom na “skeniraj stanicu” u aplikaciji korisnici mogu skenirati QR kod na stanici i baterija će se automatski osloboditi. Pre nego što koristite bateriju, morate je pažljivo pregledati da li postoji bilo kakva oštećenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prisustvo kabla, stanje kabla, funkcionalnost nivoa baterije itd. Nakon svake upotrebe baterije, period iznajmljivanja možete prekinuti ili vraćanjem baterije na stanicu (period iznajmljivanja se automatski završava u aplikaciji), završavanjem merača naknade i plaćanjem relevantnih naknada.

PRITUŽBE

U slučaju da u bilo kojem trenutku imate problem, sugestiju ili dodatno pitanje u vezi sa Uslugom ili Aplikacijom, možete nas obavestiti putem Aplikacije ili slanjem e-maila na info@dopuni.se

Ako se ne slažete sa bilo kojim naplatama koje smo izvršili na vašem računu, morate nas obavestiti u roku od 10 radnih dana od dana kada je došlo do sporne naplate. Da bismo rešili sve sporne troškove, biće nam potrebne određene informacije, uključujući datum i mesto kada i gde ste iznajmili i vratili bateriju, kao i približna vremena. Kao pravilo, nudimo povraćaj novca ako je iznajmljeni powerbank pokvaren ili na drugi način neupotrebljiv. Za povraćaj novca kontaktirajte info@dopuni.se

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni naše kompanije odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti”.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem Sistemu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, (IME PRODAJNOG MESTA) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.”

POLITIKA PRIVATNOSTI

USLOVI I ODREDBE

UOPŠTENO

Ova Politika Privatnosti Podataka određuje kako je Dubes d.o.o., uključujući i sva zavisna lica, usklađen sa zahtevima Evropske unije za zaštitu podataka. DopuniSe i zavisna lica obavljaju poslove u različitim zemljama u oblasti EU/EES. Svrha ovog dokumenta je da informiše partnere i dobavljače o tome kako Dubes d.o.o. prikuplja, koristi, skladišti, štiti i deli lične podatke unutar kompanije i prema trećim licima. Kao tvoj partner, Dopuni Se mora da čuva

i obrađuje informacije o tebi u svrhu normalnog funkcionisanja partnerstva. Informacije koje posedujemo i obrađujemo će biti iskorišćene samo za naše upravljačke i administrativne svrhe. Zadržaćemo ih i iskoristiti da nam omoguće da upravljamo poslovanjem i našim poslovnim odnosom sa Vama efikasno, zakonito i prikladno.

BEZBEDNOST

Dubes d.o.o. daje prioritet ličnom integritetu i zato aktivno radi tako da se vaši lični podaci obrađuju sa najvećom pažnjom. Koristićemo samo informacije po kojima pojedinci mogu biti ("Lični podaci") u skladu sa ovom politikom. Sprečavanje neovlašćenog pristupa ili obelodanjivanja, Dopuni Se je ubacio odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za čuvanje i obezbeđivanje prikupljenih ličnih podataka.

KOJE LIČNE PODATKE DOPUNI SE PRIKUPLJA

Dubes d.o.o. može da prikupi lične podatke partnera i dobavljača. Dubes d.o.o. može da prikupi podatke ne ograničavajući se na imena i kontakt informacije. Veći deo informacija koje držimo će vam dati, ali neke mogu doći iz drugih unutrašnjih izvora, ili iz nekih slučajeva, spoljnih izvora. Podaci koje ste uneli prikupljaju se samo koliko je potrebno da ispunite zakonske obaveze, ispunite sporazume ili ako je u našem legitimnom interesu da postupamo ili ako ste izričito dali pristanak na upotrebu njihovih podataka. Tamo gde obrađujemo posebne kategorije informacija o vama, uvek ćemo dobiti vašu izričitu saglasnost za te aktivnosti, osim ako to zakonom nije propisano ili su informacije potrebne da bismo vas zaštitili. Tamo gde obrađujemo podatke na osnovu vaše saglasnosti, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku. Vaši lični podaci će biti čuvani kada radite za nas ili nakon što odete, ako je potrebno da ispunite ugovorne obaveze ili obaveze propisane zakonom. Ako ubuduće nameravamo da obrađujemo vaše lične podatke u svrhu koja nije namenjena pružićemo vam informacije o toj nameni i sve druge relevantne informacije.

DOPUNI SE ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

Osim u dole pomenute svrhe, informacije o vama ćemo otkriti samo trećim licima ako smo u zakonskoj obavezi da to učinimo ili kada treba da ispoštujemo naše ugovorne dužnosti prema vama, na primer možda ćemo morati da prosledimo određene informacije spoljnim računovodstvenim provajderima. U slučaju da neki od ovih procesora podataka mogu biti bazirani izvan oblasti EU/EEA, ovi procesori će biti ugovorno posvećeni obradi informacija u

skladu sa odredbama evropskog zakonodavstva o zaštiti podataka, a prenos će biti izvršen u skladu sa pisanim sporazumima u obliku Standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije.

PRAVA POJEDINACA NA AŽURIRANJE, ISPRAVLJANJE ILI ZAHTEVANJE LIČNIH PODATAKA

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) imate nekoliko prava vezano za svoje lične podatke. Imate pravo da od nas zatražite pristup i ponovno brisanje Vaših ličnih podataka, pravo na ograničavanje obrade, prigovor na obradu kao i u određenim okolnostima pravo na prenosivost podataka. Ukoliko ste dali saglasnost za obradu Vaših podataka, imate pravo (u određenim okolnostima) da u svakom trenutku povučete tu saglasnost koja neće uticati na zakonitost obrade pre povlačenja Vaše saglasnosti. Ako verujete da nismo ispoštovali zahteve GDPR-a o Vašim ličnim podacima, imate pravo da se žalite kontroloru ili službeniku za zaštitu podataka.

KONTAKT

Za pitanja, poslove ličnih podataka ili dodatne informacije o postupanju sa ličnim podacima, molimo vas da kontaktirate: info@dopuni.se Dubes d.o.o. .

PROMENE U POLITICI PRIVATNOSTI

S vremena na vreme, Dopuni Se može koristiti lične podatke za nove, neočekivane upotrebe koje nisu prethodno obelodanjene u ovoj smernici. Međutim, takva nova obrada će uvek biti kompatibilna sa svrhom za koju su prikupljeni lični podaci. Ako se lični podaci promene u nekom periodu u budućnosti, Dopuni Se će vas obavestiti o ovim promenama.